tauran white_20160630212730

Visie

Visie
Wij geven les vanuit de visie dat deelnemers zich pas gaan ontwikkelen wanneer zij zich veilig en op hun gemak voelen. Trainen doe je met je hoofd en met je gevoel. Wanneer gevoelens tijdens de training de boventoon voeren, komt het verstand in het geding. Dit proberen we te voorkomen. Een deelnemer moet tijdens de trainingen naar zichzelf kunnen kijken en tegelijkertijd ook met de ander bezig zijn. Je moet nadenken over de juiste timing, kunnen signaleren bij de ander en jezelf, nadenken over de combinatie die je maakt etc. Op het moment dat je te angstig bent voor je tegenstander, zal het je niet lukken je daar op te focussen.

Iedereen krijgt de mogelijkheid om vanuit een bepaalde innerlijke rust de technieken eigen te maken. Om dat te kunnen bewerkstelligen is het nodig dat iedereen rekening houdt met elkaars kwaliteiten en aandachtspunten. We werken vanuit de gedachte dat deelnemers elkaar de mogelijkheid moeten geven om zichzelf te ontwikkelen, puur vanuit respect voor de sport en elkaar.

Wij zijn één van de weinigen die werken met een competentieanalyse die individueel door de trainers wordt opgesteld. Hiermee onderscheidt Team Roden zich van vele andere sportscholen, waar voornamelijk aanbodgericht gewerkt wordt. Vanuit de competentieanalyse worden actie lijsten per individu opgesteld. Naast het lichamelijke stuk geven wij ook mentale training. Er wordt dus een combinatie van lichamelijke en mentale vaardigheden ontwikkeld. Een goede vechter is niet alleen snel, explosief en lenig, maar ook geconcentreerd, stabiel, doordacht en is zijn emoties de baas.

De trainers werken vanuit hun passie voor de sport en hebben de drive en capaciteiten om het beste in de deelnemers naar boven te halen. We werken vanuit empowerment, dat betekent dat we de specifieke eigenschappen/talenten van een individu de kans geven verder te ontwikkelen. Team Roden is een veilige thuishaven voor vele sporters.